'Tuhan' ataupun 'tuhan'?

RAKANSISWA:
Tuhan dalam Alkitab memahami manusia. Yesus Kristus bukan sahaja Anak Tuhan, Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. "Pada mulanya adalah Firman [Yesus]; Firman itu [Yesus] bersama-sama dengan Allah dan Firman itu [Yesus] adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita."5
http://rakansiswa.com/a/107TuhanAlkitab.html


PENCERAHAN:
Ayat ini sangat penting untuk kita mengkaji dan memahami maksud sebenarnya. Kita akan melihat sebentar lagi bagaimana terselewengnya ayat ini daripada kehendak asalnya. Apa yang penting, anda teruskan pembacaan dengan niat untuk mendapatkan kebenaran mutlak di samping memohon petunjuk daripada Tuhan.

Pertama:
“Pada mulanya adalah firman (yang didakwa sebagai Jesus)”

Katakanlah kita bersetuju dengan bahagian ini. Tutup kes.

Kedua:
“Firman (Jesus) itu bersama-sama dengan Allah.”

Maksudnya Jesus BERSAMA-SAMA dengan Allah. Setakat ayat kedua ini, belum ada bukti yang Jesus ialah Allah, Jesus ialah Tuhan ataupun Jesus ialah Bapa. Yang pastinya, Jesus sekadar BERSAMA-SAMA dengan Allah.

Apakah BERSAMA-SAMA dengan Allah membawa maksud Jesus itu Allah? Jesus itu Tuhan? Tidak.

Contohnya: Apabila dikatakan, “Pope John Paul BERSAMA-SAMA dengan Tony Blair semalam.” Apakah Pope John Paul dan Tony Blair orang yang sama? Tidak! Mereka dua peribadi yang berbeza.

Contoh lagi: Kita mengatakan kepada kawan kita yang sedang bercinta, “Aku lihat engkau Joseph sekarang BERSAMA-SAMA dengan Maria.” Apakah Joseph dan Maria satu peribadi/ individu? Tidak, mereka dua peribadi yang berbeza!

Contoh-contoh ini cukup sebagai hujah jika kita berfikir dengan hati yang jernih.

Ketiga:
“Dan firman (Jesus) itu adalah Allah.”

Umumnya Alkitab (Bible) bahasa Melayu/ Indonesia diterjemahkan daripada Bible bahasa Inggeris, bukan daripada Bible bahasa Greek. Di sinilah berlaku penyimpangan maksud yang sangat serius.

Bible bahasa Inggeris menulis :
“and the Word is God.”

Mari kita lihat semula perkataan ‘God’ pada ayat ini dalam teks asalnya yang berbahasa Greek. Apa yang ditulis untuk perkataan ‘God’ itu? Jawapannya ‘TONTHEOS’.

Apa dia ‘TONTHEOS’ ini?

Dalam bahasa Greek, Tuhan sebenar disebut/ ditulis sebagai ‘HOTHEOS’ bukannya ‘TONTHEOS’. Perkataan ‘TONTHEOS’ digunakan kepada ‘yang bukan Tuhan sebenar’ tetapi dianggap ‘Tuhan sebenar’.

Contoh:
Ada satu kaum yang mempunyai seorang tokoh terkenal. Selepas tokoh itu mati, kaum tadi menganggap tokoh itu sebagai Tuhan. Jelasnya, tokoh itu bukanlah Tuhan sebenar tetapi diperTuhankan oleh kaum tersebut. Maka Tuhan jenis ini disebut ‘TONTHEOS’.

Misalnya Krishna dan Buddha. Mereka bukan Tuhan sebenar (HOTHEOS), tetapi setelah mereka mati mereka dianggap/ disembah sebagai Tuhan sebenar. Ketika itu orang-orang Greek menyebutnya sebagai ‘TONTHEOS’ (bukan Tuhan sebenar tetapi orang-orang yang tersalah faham menganggapnya sebagai Tuhan sebenar).

Tuhan sebenar (Hotheos) ditulis sebagai ‘God’ dengan ‘G’ berhuruf besar, manakala yang bukan Tuhan sebenar (tontheos) ditulis sebagai ‘god’ dengan ‘g’ berhuruf kecil.

Baik, kita kembali kepada ayat bahasa Inggeris tadi (sebelum dialih ke bahasa Melayu):
“and the Word is God.”

Oleh kerana kata asalnya ialah ‘TONTHEOS’ , terjemahan yang tepat dan jujur mestilah berbunyi:
“and the word is god.”

Kemudian, apabila diterjemahkan ke bahasa Melayu, semestinya terjemahan yang adil lagi jujur berbunyi:
“dan firman (Jesus) itu ialah tuhan”, bukannya terjemahan yang salah seperti , “dan Firman (Jesus) itu ialah Tuhan.”

Jadi, terjemahan yang jujur, amanah lagi adil keseluruhan ayat tersebut berbunyi:

“Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu ialah tuhan.”

Sekarang, cuba tunjukkan pada bahagian mana yang mengatakan Jesus ialah Tuhan?
Tidak ada!
Mengapa?
Kerana Jesus bukan Tuhan, Jesus bukan Bapa dan Jesus bukan Allah.

Seterusnya, kita yang selama ini menganggap Alkitab sebagai kitab suci yang tidak berubah isi kandungannya, cuba nilai kembali kepercayaan kita itu. Sucikah Alkitab yang sampai kepada kita hari ini tanpa penyelewengan ataupun kesalahan?

0 comments: