RAKANSISWA:

Tuhan dalam Alkitablah Tuhan itu. Dia mendakwa diri-Nya Pencipta alam semesta--Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, yang sentiasa wujud dan juga mengekalkan segala-galanya. Dia mengatakan, "Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya; tangan-Kulah yang membentangkan langit..."1 "Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku."2 "Aku adalah... yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa."3

http://rakansiswa.com/a/107TuhanAlkitab.html


PENCERAHAN:

Tulisan awal artikel ini secara umumnya semua baik dan benar, cuma kita terpaksa berhenti sebentar pada perenggan di atas kerana hendak memberi pencerahan. Bukan untuk menafikan isi kandungan perenggan itu, tetapi untuk mengelakkan salah faham kepada pembaca.


Semua firman/ kata-kata yang dipetik itu adalah KATA-KATA TUHAN, bukan kata-kata Jesus. Tidak ada satu kalimahpun di mana Jesus mengatakan , “Akulah Tuhan”, “Sembahlah Aku”, “Akulah Allah”, “Akulah yang menciptakan langit dan bumi” dan seumpamanya.


Harap semua boleh membezakan antara kata-kata Tuhan/ Allah/ Bapa dengan kata-kata Jesus (wakil Tuhan/ nabi Allah).

0 comments: